Mens & maatschappij

Altijd al ben ik benieuwd geweest naar de verhalen van mensen. Zeker waar het gaat om de belangrijkste zaken in hun dagelijks leven:

hun gezin en familie, wonen, werken, school… Vandaar dat ik graag fotografeer voor opdrachtgevers die actief zijn in het sociale en maatschappelijke domein, in de breedste zin van het woord. Voor woningbouwcorporaties bijvoorbeeld, het onderwijs of maatschappelijk werk. Ik verdiep me in het beleid, de visie en doelstellingen van de betreffende organisatie en zorg ervoor dat mijn foto’s die boodschap uitstralen.

 
 
 

Bekijk mijn andere portfolio's of neem contact met mij op